Beplantning

mar - 14
2018

Beplantning

Grønne og frodige utemiljøer forskjønner og bidrar til god folkehelse. Når grunnarbeidet er riktig utført, og valg av uteromsløsninger fornuftige, vil anlegget kunne holdes pent også i ettertid. At plantene er sunne og friske er selvsagt også avgjørende for å skape et flott sluttresultat.

Vi har gartnere som håndterer både planting og skjøtsel av grøntanlegg. Forøvrig samarbeider vi med norske planteskoler om levering av sterke, friske planter til alle våre prosjekter. Noen av våre fineste beplantningsprosjekter finner du her.