Hva forskning sier om bæring

Det finnes en del forskning på bæring av barn, og flere studier viser mange positive fordeler. I hovedsak kan det se ut til at det fremmer god søvn, læring, godt humør og god utvikling.

 

Amming

Gjennom å bære barnet tidlig ser det ut til at man kan øke lengden på ammingen. En studie fra Italia viste nemlig at mødrene som bar barnet sitt i minimum en time per dag hadde 72% høyere sannsynlighet for å fortsatt amme når barnet nådde to måneder. I tillegg hadde de 48% høyere sjanse for å fortsatt amme når barnet nådde fem måneders alder. Vi vet i tillegg at økt hudkontakt øker melkeproduksjonen. Sliter man med melkeproduksjonen kan man gjerne bære hud mot hud inni sjal eller sele innendørs.

 

Mindre gråt

Denne japanske studien så på ulike måter å roe ned barnet, og det viste seg at den beste måten å roe de gråtende barna på var å holde de mens man beveget seg rundt. Mødrene i studien skulle enten sitte med barnet på fanget for å roe det ned eller gå rundt med barnet inntil seg for å roe det ned. Det må sies at dette er noe vi ofte ser i praksis her på Bæreglede!

 

Fødselsdepresjon

En amerikansk studie så på om det var fordeler knyttet til hudkontakt mellom mor og baby hos mødre med fødselsdepresjon. Den viste at barna smilte mer og “snakket” mer dersom de ble berørt. Forskerne mener derfor at dette kan være med på å kompensere for de negative effektene som depresjon kan ha. I tillegg vet vi gjennom andre studier at økt hudkontakt mellom omsorgspersoner og barn kan øke lykkefølelsen og senke stress. Dette er fordi hudkontakt frigjør mer av lykkehormonet oksytosin.

 

Sover bedre

Nyfødte barn sover gjerne både lengre og dypere når de har hudkontakt med mor. Fra denne studien kan vi se at barn som sov alene hadde høyere stressnivåer og sov dårligere. Det var ikke forsket på bæreseler eller -sjal spesifikt her, men det er lett å tenke at dette kan gjelde når barn i bæreseler ofte blir sittende tett inntil mor eller en annen omsorgsperson over lengre tid.

 

Fysisk utvikling

Det å ha barnet tett inntil kan hjelpe barnet med å vokse godt, viser grundig forsking på kenguruomsorg. Det er to årsaker til dette: barnet er mindre stresset, og produserer derfor mindre av stresshormonet som kan hindre det å vokse. I tillegg hjelper varmen fra bærerens kropp med å hindra at barnet blir for kaldt og bruker opp energi på å varme opp kroppen. Dette er spesielt viktig for de som er født premature.

 

Bedre tilknytting

En eksperimentell studie fra USA testet hvordan tilknyttingen mellom mor og barn var i to ulike grupper. Den ene gruppen bar barna sine i sele, mens den andre gruppen fikk bilseter å bære barna i. Resultatene viste seg at de mødrene som var i bæresele-gruppen hadde barn som var sterkere knyttet til mor enn de som ikke bar i sele.