Grunn- og rørarbeider

mai - 16
2018

Grunn- og rørarbeider

Et godt fundament synes nødvendigvis ikke, men er arbeidet dårlig utført kan resultatet bli katastrofalt. Når det stilles strenge krav til moderne ledningsanlegg, kan vi stille med kunnskap, erfaring og gode KS- og HMS-rutiner.

Vi har maskinførere, grunnarbeidere og anleggsrørleggere som håndterer det meste innenfor grunnarbeid, teknisk infrastruktur og kommunalteknikk. For mer informasjon, se våre utvalgte prosjekter innen grunn- og rørarbeider.