Landskaps- og terrengutforming

mar - 14
2018

Landskaps- og terrengutforming

En helhetlig utforming av et landskap kan gi en mer praktisk utnyttelse av området, samt forskjønne og bidra til bedre trivsel. Å skape slike samspill er spennende og utfordrende, ikke minst fordi resultatet kan høyne menneskers livskvalitet.

Agro Anlegg AS håndterer det meste innenfor masseforflytning, planering, vegetasjonsrensk og nydyrking. Vi har lang erfaring med arbeid på «utfordrende» grunnforhold der påfølgende stabilisering er nødvendig. Se våre utvalgte landskapsprosjekter her.